Loading...

© MapTiler © OpenStreetMap contributors, © NodeMapp

Wandelroutes in Leeuwarden

Trek je wandelschoenen aan en ontdek de mooiste wandelroutes in de buurt van Leeuwarden! Je ziet ook alle plaatsen waar op dit moment wandelknooppunten beschikbaar zijn.

Wandelknooppunten

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.

pas zoekfilter aan

We hebben op dit moment nog geen themawandelroutes toegevoegd in de buurt van Leeuwarden. Wat je wel kan doen is onze handige Surprise Me functie gebruiken: we gaan voor jou proberen de mooiste routes samen te stellen langs wandelknooppunten in de buurt van Leeuwarden.

Surprise Me

Kaart Leeuwarden
Dorpen of plaatsen in Leeuwarden
plaats
Abbenwier
Alde Leie
Angwier
Baard
Bears
Britsum
De Him
Domwier
Eagum
Easterlittens
Feinsum
Finsterbuorren
Friens
Fûns
Goatum
Goutum
Groote Bontekoe
Grou
Hempens
Hesens
Hijum
Hilaard
Hoptille
Húns
Idaerd
It Wiel
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jorwert
Koarnjum
Leeuwarden
Lekkum
Leons
Mantgum
Miedum
Narderbuorren
Noardein
Oud-Indische buurt
Reduzum
Rewert
Skillaerd
Skrins
Snakkerburen
Stiens
Suorein
Swichum
Teerns
Tichelwurk
Tsienzerbuorren
Tsjaard
Tsjeintgum
Wammert
Warstiens
Warten
Weidum
Wergea
Wieuwens
Wilaard
Wirdum
Wytgaard
    Zoekfilters
    Surprise Me

    noord

    Kies richting icoon