Loading...

© MapTiler © OpenStreetMap contributors, © NodeMapp

Wandelroutes in Waadhoeke

Trek je wandelschoenen aan en ontdek de mooiste wandelroutes in de buurt van Waadhoeke! Je ziet ook alle plaatsen waar op dit moment wandelknooppunten beschikbaar zijn.

Wandelknooppunten

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.

pas zoekfilter aan

We hebben op dit moment nog geen themawandelroutes toegevoegd in de buurt van Waadhoeke. Wat je wel kan doen is onze handige Surprise Me functie gebruiken: we gaan voor jou proberen de mooiste routes samen te stellen langs wandelknooppunten in de buurt van Waadhoeke.

Surprise Me

Kaart Waadhoeke
Dorpen of plaatsen in Waadhoeke
plaats
Achlum
Arkens
Baaium
Barrum
Berltsum
Bitgum
Bitgummole
Blessum
Boer
Boksum
Bonkwerd
De Kampen
De Puollen
De Vlaren
Deinum
Dijkshoek
Doijum
Dongjum
Dronryp
Fatum
Firdgum
Franeker
Getswerdersyl
Hatzum
Herbaijum
Hitzum
Holprijp
Ingelum
Kie
Kiesterzijl
Kingmatille
Klooster-Lidlum
Koehool
Koüm
Laakwerd
Lutjelollum
Marsum
Menaam
Miedum
Minnertsga
Nieuwe Bildtdijk
Nieuwebildtzijl
Nij Altoenae
Oosterbierum
Oude Bildtdijk
Oudebildtzijl
Peins
Pietersbierum
Ried
Ritsumasyl
Salverd
Schalsum
Sexbierum
Sint-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie
Skingen
Skyldum
Slappeterp
Sopsum
Spannum
Tallum
Teetlum
Tolsum
Tritzum
Tsjeppenbûr
Tzum
Tzummarum
Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie
Weakens
Westerein
Westhoek
Wier
Winsum
Wjelsryp
Zwarte Haan
Zweins
    Zoekfilters
    Surprise Me

    noord

    Kies richting icoon