510 km wandelplezier met vernieuwde wandelnetwerk Getevallei

Sven Nijs
geschreven door Sven Nijs 14-07-2020

Toerisme Vlaams-Brabant breidde het wandelnetwerk Getevallei uit met 260 km aan virtuele trajecten en knooppunten in de gemeenten Tienen, Hoegaarden en Landen. Het virtuele netwerk sluit naadloos aan op het bewegwijzerd deel van het wandelnetwerk in de gemeenten Geetbets, Sint-Margriete-Houtem (Tienen), Zoutleeuw en Linter.

De Getevallei, in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant, vormt de geografische grens tussen Hageland en Haspengouw. Men wandelt er door eindeloze rijen fruitbomen met geurige bloesems in het voorjaar en rijpe appels en peren in het najaar. Het is een groene streek met vochtige graslanden, bossen en akkers. Trekpleister is provinciedomein het Vinne, een natuurlijk binnenmeer en een waar vogelparadijs. Reeds 5 jaar kan men deze regio verkennen langs wandelknooppunten in de gemeenten Geetbets, Linter, Sint-Margriete-Houtem (Tienen) en Zoutleeuw.

Het principe van knooppunten is ondertussen gekend. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart. Tijdens de wandeling volgt men de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt.

Het succes van het eerste virtuele wandelnetwerk van Vlaanderen in de Brabantse Kouters zette Toerisme Vlaams-Brabant op weg voor de uitbreiding van het wandelnetwerk in de Getevallei. Een virtueel wandelnetwerk betekent concreet dat men de knooppunten nergens op het terrein tegen komt. Er zijn geen palen en borden te bespeuren. Men ziet ze via de online routeplanner. Met onze Wandelknooppunt app heb je ze allemaal op zak. Lees hier hoe een virtueel wandelnetwerk precies werkt.

Het volledige wandelaanbod in Hoegaarden, Tienen en Landen was in 2019 door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland geïnventariseerd en door Toerisme Vlaams-Brabant in kaart gebracht. Voor de kostelijke knooppunt-bewegwijzering op het terrein konden we geen financiering bij Vlaanderen krijgen.

“Het grote voordeel van de digitale ontsluiting zit in de flexibiliteit”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Doordat er geen bewegwijzering is en alle informatie digitaal wordt aangeboden, kan die ook snel worden aangepast als er iets verandert. Op die manier is de informatie voor de wandelaar steeds actueel. Toch willen we met deze innovatieve aanpak de wandelaars die niet over digitale middelen beschikken, niet over het hoofd zien. Voor ons was het heel belangrijk om de virtuele knooppunten in kaart te brengen en ook op papier aan te bieden aan de wandelaars”.

Verder blijft de bewegwijzering van de bestaande lusvormige themawandelingen behouden. Ze vallen perfect samen met de virtuele knooppunten en staan ook aangeduid op kaart. Op die manier heeft de wandelaar de keuze: virtuele knooppunten volgen of de bewegwijzering van een lusvormige wandeling of beiden.

Het wandelnetwerk Getevallei wordt dan ook gepresenteerd als één groot geheel, bestaande uit het bewegwijzerd netwerk boven de Sint-Truidensesteenweg (N3) in Linter, Zoutleeuw, Geetbets en een deel van Tienen, dat naadloos overgaat in een virtueel netwerk onder de N3 in de rest van Tienen, Landen en Hoegaarden.

Er zijn 2 kaarten nodig om het volledige gebied weer te geven. Ze worden aangeboden samen met een infogids.

Naast de bewegwijzerde en virtuele knooppunten bevat de wandelkaart nog meer informatie. Men kan trajecten kiezen in functie van de ondergrond: verhard, onverhard tot semi-verhard en kassei. Rolstoeltoegankelijke trajecten worden aangeduid met een speciaal symbool. Dankzij de vele adressen op de kaart maakt men al snel van een wandeltocht een belevingsvolle activiteit. In de infogids staan ook 12 suggestieroutes.

Toerisme Vlaams-Brabant profiteerde van de heruitgave van het wandelnetwerk om het bewegwijzerd netwerk te screenen en enkele trajectwijzigingen door te voeren in Linter, Geetbets en aan het provinciedomein Het Vinne.

De infogids en de kaarten van het wandelnetwerk zijn vanaf heden te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.
Net zoals bij de andere wandelnetwerken zullen er ook twee aparte wandelpublicaties verschijnen: een Nederlandstalige publicatie (kaart + infogids) aan de prijs van 9 euro en een 4-talige wandelkaart aan de prijs van 6 euro.

Bekijk het wandelnetwerk digitaal via onze routeplanner of app.