Wedstrijdreglement Wandelknooppunt fotozoektocht editie 2018

Wedstrijdreglement versie 31/10/2017

 1. 2infinIT bvba organiseert via wandelknooppunt.be een wedstrijd onder de naam 'Wandelknooppunt fotozoektocht', een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen. De wedstrijd heeft plaats van 1 januari 2018 t/m 31 oktober 2018. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd.
 3. Elke deelnemer moet voor aanvang van de wedstrijd zijn gegevens (familienaam, voornaam, adres, geboortedatum, email en telefoonnummer) invoeren via het online inschrijvingsformulier. Daarnaast dient elke deelnemer 12 euro aan inschrijvingsgeld te betalen met de aangeboden betaalmethoden (Bancontact/Mister Cash, Belfius Direct Net, overschrijving of met een cadeaubon) in het online inschrijvingformulier om de inschrijving definitief te maken. Wanneer de betaling van de inschrijving niet voor 31 december 2018 is voltooid, is de inschrijving ongeldig. Bij misbruik (emailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.
 4. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens stelt de organisator dat de gegevens zullen worden opgenomen in een databank die uitsluitend door de organisator worden gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden.
 5. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.
 6. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 8. De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.
 9. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan hier beschreven.
 10. Elke deelnemer ontvangt minstens 2 dagen voor aanvang van een zoektocht het deelnameformulier per email. Deelnameformulieren worden niet per post verstuurd. Elke deelnemer kan de antwoorden voor elke fotozoektocht online indienen via wandelknooppunt.be/fotozoektocht tot en met ten laatste dag waarop de betreffende zoektocht wordt afgesloten. De exacte termijnen staan op deze pagina.
 11. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een wandeling en het zoeken naar locaties op basis van foto's). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 12. De objecten op de foto's waarnaar tijdens elke zoektocht dient gezocht te worden, bevinden zich steeds op maximum 10 meter van het wandeltraject. Er dient nooit afgeweken te worden van het traject om bepaalde objecten te vinden. Deelnemers betreden nooit privé domein tijdens de wandelzoektochten.
 13. Er worden in totaal 30 prijzen uitgereikt gedurende de wedstrijd. De te winnen prijzen kunnen hier geraadpleegd worden. Op het einde van elke zoektocht in de reeks van 5, worden 3 prijzen uitgereikt. De 3 deelnemers die het hoogste aantal foto's vinden voor een bepaalde zoektocht winnen een prijs. Wanneer alle zoektochten voltooid zijn, wordt er een eindklassement opgemaakt. De 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de, 30ste, 40ste, 50ste, 100ste, 130ste, 160ste, 200ste, 250ste en 300ste plaats in de eindstand winnen ook een prijs. Om het eindklassement te kunnen bepalen, wordt het totaal aantal foto's dat een deelnemer gevonden heeft tijdens de 5 zoektochten, opgeteld om zijn ranking te bepalen. Wanneer bepaalde deelnemers over hetzelfde puntenaantal beschikken, zullen 1 of meerdere schiftingsvra(a)g(en) bepalen wie de winnaar is.
 14. De winnaars worden via email op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun per post bezorgd nadat zij de organisator het juiste afleveradres hebben bezorgd. Indien de organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via email geen bevestiging heeft ontvangen, wordt volgens de regels in artikel 8 een nieuwe winnaar gekozen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar emailadres in het wedstrijdformulier.
 15. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
 16. De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan alle ingeschreven deelnemers.
 17. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.